Capecitabin (Xeloda®) v předoperační chemoradioterapii ca rekta

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 99

Autoři: MUDr. Pavel Vítek, PhD.; MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,; MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; MUDr. Ferdinand Třebický

Účinnost chemoradioterapie u vyšších stádií ca rekta je dostatečně zdokumentována a ověřena klinickými studiemi fáze III. Navíc srovnávací studie prokazují identickou účinnost chemoradioterapie aplikované před chirurgickým výkonem. Přínosem předoperační aplikace je vyšší podíl sfinkter zachovávajících výkonů. („RTOG R-03“, „German Rectal Cancer Study“ )
V chemoradioterapii ca rekta je jedním z nejúčinnějších režimů kontinuální aplikace 5-fluorouracilu po celou dobu ozařování. Tento režim je náročný po technické stránce. Vyžaduje centrální žilní přístup a použití přenosné infuzní pumpy, což představuje určitou zátěž pro nemocného. Možnost perorální aplikace chemoterapie proto představuje výrazné zlepšení „compliance“ ze strany nemocného. Perorální preparát – capecitabin (Xeloda®) udržuje po aplikaci trvalou hladinu 5-FU a simuluje tak kontinuální infuzi 5-FU.
V proběhlých klinických studiích byla dostatečně prokázána identická účinnost standartních režimů FUFA a capecitabinu. U předoperační chemoradioterapie zatím byla prokázána ekvipotence capecitabinu na úrovni studií fáze II a bylo vyvinuto dávkování capecitabinu pro chemoradioterapii. Jedna z nejrozsáhlejších studií fáze II pochází z tuzemského pracoviště – MOÚ v Brně.
V ÚRO jsme zahájili sledované použití capecitabinu v předoperační chemoradioterapii ca rekta od počátku roku 2003. U 25 nemocných byl aplikován režim capecitabin 825 mg/m2 2x denně po celou dobu ozařování včetně weekendů. (Cílový objem ozařování – malá pánev ze 4 polí běžnou box technikou, celková dávka 46 Gy ve 23 frakcích, 5 frakcí za týden).
Můžeme zatím dokumentovat data prokazující bezpečnost režimu. Během chemoradioterapie se vyskytuje přechodná myelotoxicita nepřesahující stupeň II (WHO), dokumentujeme 1 případ palmoplantární erytrodysestezie. Stupně III nebo IV (WHO) dosahuje pouze radiační dermatitida resp. proktitida ve 2 případech. U žádného nemocného nebyla nutnost přerušení chemoradioterapie pro toxicitu.
Downstagingu dosahujeme u 17 nemocných (68%). V žádném případě onemocnění neprogreduje. Zhodnocení efektu léčby ve smyslu incidence recidiv a délky přežívání je předčasné.
Lze hodnotit výsledky chirurgické terapie z hlediska per a perioperační morbidity. Během chirurgické léčby se nevyskytly komplikace přímo související s aplikovanou chemoradioterapií.
Při rozboru nákladů na terapii lze srovnat kalkulaci nákladů na terapii capecitabinem nebo kontinuální infuzí 5-FU. Náklady vycházejí pro oba druhy terapie srovnatelné.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004