2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Diagnostika hereditárních malignit

Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 86
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 72
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Kasuistiky

Kolorektální karcinom

Maligní lymfomy a leukémie

Číslo abstraktu: 129
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie
Autoři: T. Müller
Číslo abstraktu: 133
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Molekulární a laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 41
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 43
Kategorie: Onkologická diagnostika

Nádorová imunologie a buněčná terapie

Číslo abstraktu: 52
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Nádory dětského a adolescentního věku

Nádory plic

Číslo abstraktu: 123
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Nádory v seniu

Číslo abstraktu: 144
Kategorie: Nádory v seniu
Číslo abstraktu: 146
Kategorie: Nádory v seniu

Nádory žlučových cest a jater

Národní onkologický registr

Autoři: F. Beška
Číslo abstraktu: 213
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 214
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 215
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 216
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 217
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Novinky v onkologii

Číslo abstraktu: 154
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Onkologická prevence v ČR

Číslo abstraktu: 01
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 02
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 03
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 05
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 07
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 10
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 11
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 12
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 13
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Organizace a hodnocení onkologické péče

Číslo abstraktu: 181
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 186
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 188
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 189
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 190
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 191
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 169
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 170
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 171
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 172
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 173
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 174
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 175
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 176
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 177
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 179
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Š. Selvekerová
Číslo abstraktu: 180
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Role onkologické sestry

Číslo abstraktu: 195
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 196
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 197
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 198
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 199
Kategorie: Psychoonkologie

Sentinelová biopsie v onkologii

Spolupráce chirurgů a histopatologů

Číslo abstraktu: 59
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 60
Kategorie: Onkologická diagnostika

Únavové a depresivní syndromy v onkologii

Autoři: K. Ahlberg
Číslo abstraktu: 200
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: K. Ahlberg
Číslo abstraktu: 201
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: A. Glaus
Číslo abstraktu: 202
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: A. Glaus
Číslo abstraktu: 203
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: E. Ream
Číslo abstraktu: 204
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: E. Ream
Číslo abstraktu: 205
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Urologické nádory

Číslo abstraktu: 111
Kategorie: Genitourinární nádory

Zobrazovací metody v onkologické diagnostice