CARDIAC BIOMARKERS AND ASSESSMENT OF CARDIAC TOXICITY DURING HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION FOR HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Infectious diseases, supportive care II

Číslo abstraktu: 1026

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; Martina Ulrychová; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009