doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.

FN Hradec Králové, II.interní klinika, OKH a KVVL VLA J.E.Purkyně (Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové)

E-mail: jan.hor@post.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta