Časná odpověď na indukční léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukémie.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 088

Autoři: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Úvod
Rychlá odpověď na léčbu u akutní lymfoblastické leukémie (ALL) u dětí závisí na mnohých faktorech, mezi které zahrnujeme klinicko-biologické znaky onemocnění, dávku chemoterapie a její vzájemné působení (interakce) a schopnost individuálního pacienta metabolizovat protinádorové léky. Přesné stanovení včasné odpovědi na léčbu poskytuje účinný nástroj pro lepší přizpůsobení léčebné intenzity. Trvale používaným prognostickým indikátorem, který reflektuje celkový dopad těchto proměnných faktorů je leukemická cytoredukce, definovaná jako stupeň clearance leukemických buněk v průběhu indukční chemoterapie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007