2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

I. Součinnost onkologů s pacienty

Autoři: I. Rašková
Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 007
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

II. Vzdělávání v onkologii

Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

IV. Informatika v onkologii

Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Onkologická informatika
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Onkologická informatika

IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 065
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 069
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 070
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: A. Mišoňová
Číslo abstraktu: 071
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 072
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 073
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 074
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Postery

Číslo abstraktu: 060 (p270)
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 061 (p208)
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 066 (p211)
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 067 (p209)
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: J. Macková
Číslo abstraktu: 068 (p213)
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 223 (p227)
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 225 (p224)
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 229 (p246)
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 233 (p242)
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

V. Monitorování a predikce v onkologii

VI. Hodnocení efektu onkologické léčby

Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Autoři: H. Burkertová
Číslo abstraktu: 052
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

VII. Dispenzární onkologická péče

VIII. Podpůrná a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 062
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: M. Houdek; M. Gabryš
Číslo abstraktu: 063
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 064
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

X. Onkologická rizika

Číslo abstraktu: 081
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 089
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku
Číslo abstraktu: 092
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku
Číslo abstraktu: 100
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Nádory hlavy a krku; zhoubné nádory mozku a CNS
Číslo abstraktu: 101
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

XII. Hematoonkologie

XIII. Radiologická a klinická diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 118
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 119
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 122
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 125
Kategorie: Onkologická diagnostika

XIV. Laboratorní diagnostika nádorů prsu

XIX. Nádory hlavy a krku

Autoři: Ludmila Bobková
Číslo abstraktu: 177
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS
Číslo abstraktu: 178
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS
Číslo abstraktu: 179
Kategorie: Mnohočetný myelom

XV. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 139
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

XVI. Kolorektální karcinom

Autoři: J. Pfeifer
Číslo abstraktu: 144
Kategorie: Kolorektální karcinom
Autoři: L. Pählman
Číslo abstraktu: 148
Kategorie: Kolorektální karcinom
Autoři: L. Pählman
Číslo abstraktu: 150
Kategorie: Kolorektální karcinom

XVII. Karcinom pankreatu

XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 163
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 168
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 169
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

XX. Nádory centrálního nervového systému

XXI. Sarkomy

XXII. Nádory ledvin

Autoři: J. Pernička
Číslo abstraktu: 189
Kategorie: Genitourinární nádory

XXIII. Nádory močového měchýře

XXIV. Nádory prostaty

XXIX. Signální mechanismy v patofyziologii nádorů

XXV. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice nádorů

Číslo abstraktu: 218
Kategorie: Onkologická diagnostika

XXVI. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 222 (p235)
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

XXVIII. Genomika a proteomika

XXX. Experimentální onkoterapie