Časný záchyt - screening karcinomu prostaty

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Číslo abstraktu: 037

Autoři: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

V programu pod názvem Screening a časná diagnostika karcinomu prostaty

Téma časné detekce karcinomu prostaty a jeho screeningu není přes veškerý výzkum a provedené studie jasné a uzavřené. 

Publikované informace z posledních let jsou velmi často velmi nešťastně medii komunikovány směrem k laické veřejnosti. Naší povinností je i toto přivádět na pravou míru na základě EBM a racionálních údajů.

 Ve přednášce se autor zaměří na racionální odpovědi na otázky zda testování PSA zachraňuje mužské životy a zda testování PSA může udělat více škody než užitku.

 Odpovědi na tyto otázky čerpají se studií a statistik, které byly uveřejněny v průběhu posledních let včetně posledních Guidelines Evropské i Americké urologické asociace a screeningových studií.

 Pozornost bude pochopitelně věnována i tématu, které od diagnostiky oddělit nelze, protože je s ní velmi těsně spojeno. Je indikována léčba rakoviny prostaty detekované v počátečním stadiu a nebo stačí pouhé sledování? Hlavní argumenty posledních dvou let přináší americká studie PIVOT a skandinávská studie – obě srovnávající výsledky pouhé observace a radikální léčby.

 Závěry přinesou návod na aktuální přístup i postup.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014