Časoprostorová distribuce žijících s nádory respiračního traktu v ČR v letech 1989–2015

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_16

Autoři: Edvard Geryk; Petr Koška; Jakub Odehnal; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; RNDr. Milan Konečný, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; J. Hloub

Sdělení navazuje na dva postery s přehledem malignit dýchacích cest ve světě a v ČR na XIII. kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti v Hradci Králové v roce 2006.

Pozornost sdělení je věnována vývoji počtu žijících s nádory plic a hrtanu v ČR v letech 1989–2004 s odhadem jejich trendu na období let 2005–2015.

Mezi roky 1989 a 2004 se zvýšil počet žijících, evidovaných od roku 1977 v databázi Národního onkologického registru ČR:

  • s nádory plic o 2 855 (1 508 mužů a 1 347 žen) a dosáhl 8 531 dispenzarizovaných
  • s nádory hrtanu o 1 138 (931 mužů a 207 žen) a dosáhl 3 724 dispenzarizovaných, přičemž 53,4 % žijících v roce 2004 bylo v ekonomicky aktivním věku 35–64 let. Celkové počty žijících se za 15 let zvýšily u dg. C33–34 o 50,3 %, u dg. C32 o 44 %.

Vývoj absolutních počtů podle 14 krajů uvádí DVD video záznam. Při pokračujícím vývoji bude v roce 2010 podle lineární regrese dispenzarizováno v ČR asi 19,8 tis. malignit respiračního traktu, ze kterých bude 13,6 tis. karcinomů plic a 6,2 tis. hrtanu. V roce 2015 vzrostou tyto počty na 21,5 tis. dispenzarizovaných, ze kterých bude 15 tis. karcinomů plic a 6,5 tis. hrtanu.

Uvedená čísla naznačují objem komplexní a následné onkologické péče včetně potřeby zajistit prostředky na její pokračování.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007