Časové a prostorové rozložení nemocných s maligními lymfomy v ČR v letech 1989-2004

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 043p

Autoři: Edvard Geryk; Jakub Odehnal; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; Mgr. Jiří Holub

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007