CEBPA GENE MUTATIONAL STATUS: A COMPLETE SCREENING USING HIGH-RESOLUTION MELT CURVE ANALYSIS

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1211

Autoři: Ing. Filip Rázga, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009