CELOTĚLOVÉ OZAŘOVÁNÍ

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Radioterapie

Téma: Abstrakta a přednášky - Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 040

Autoři: Ing. Marie Halfarová; Ivana Demkovičová

Celotělové ozařování je velkým přínosem při léčbě pacientů s akutní leukemií či s jinými typy hematologických nádorů. Indikuje se před transplantací kostní dřeně či kmenových buněk. Toto velkoobjemové ozařování pacientů se provádí v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce již od roku 1993. V současnosti probíhá tato speciální ozařovací technika téměř rutinně a je založena na zkušenostech a spolupráci lékaře, radiologického fyzika a radiologického asistenta. Cílem přednášky je seznámit posluchače s technikou celotělového ozařování používanéou na našem pracovišti, dále pak ukázat současné ozařovací pomůcky a postupy, které jsou nezbytné pro správnost ozařování.

e-mail: mar.halfarova@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 9. 2012