Centrální ředění cytostatik ve FNsP Ostrava

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S12

Autoři: R. Dvorská

V loňském roce jsme postupně přešli k centrálnímu ředění cytostatik v naší nemocnici.

Za spolupráce pracovníků lékárny, oddělení informatiky, centrálního rozvozu, a všech zúčastněných oddělení se postupně zpracoval provozní řád.

Mechanismus přenosů informací, příprava a distribuce léků se stále vylepšuje.

Chtěla bych se s Vámi podělit o klady i zápory nového systému přípravy cytostatik.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005