Chemoradioterapie karcinomu jícnu (kazuistika)

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p06

Autoři: MUDr. Jana Hornová; MUDr. Martin Foldyna; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod:

Prognóza pacientů s karcinomem jícnu zůstává špatná navzdory pokrokům v multimodální onkologické léčbě. Dostupná data ukazují, že neoadjuvantní chemoradioterapie může mírně zlepšit výsledky operační léčby u pacientů schopných chirurgického výkonu.

Kazuistika:

60letý muž byl diagnostikován s karcinomem jícnu 12/07. Iniciální stádium bylo na základě zobrazovacích vyšetření hodnoceno jako T2-3 N0 M0, KS IIA, invaze do bronchů neprokázána, nález hodnocen jako hraničně operabilní. Byl indikován k chemoterapii cDDP +5-FU v konkomitanci s radioterapií od 2. cyklu. Radioterapie na oblast jícnu a lymfatik epigastria proběhla bez komplikací, bylo dosaženo LD 45Gy/25 frakcí. Podle PET/CT po chemoradioterapii nádor již nevykazoval známky hypermetabolismu glukózy. V 5/08 provedena explorativní thorakotomie, ale nádor nebyl resekovatelný kvůli prorůstání k aortě, průdušnici a pravé hlavní průdušce. Pacient byl nicméně při pravidelných kontrolách bez klinických obtíží a radiologických známek progrese. Po 1,5 roku od stanovení diagnózy trvá u pacienta kompletní remise, dále se nám ztrácí ze sledování.

Závěr:

Pacienti neschopní chirurgického výkonu mají po chemoradioterapii podobnou délku přežití jako pacienti operovaní a touto léčbou lze dosáhnout výrazného paliativního efektu.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011