Chemoterapie a bioterapie - výhledy do budoucnosti

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 15

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012