CHIRURG A RADIAČNÍ ONKOLOG U JEDNOHO OPERAČNÍHO STOLU

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 22

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Ahmed Asqar; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.

Úvod:

Výsledky chirurgické léčby by nebyly zdaleka tak příznivé, pokud by prs šetřící léčba neobsahovala ozáření. Bez RT jsou výkony BCS až v 35 % zatíženy lokoregionální recidivou. Nejvíce recidiv vzniká v nádorovém lůžku. Randomizované studie (Lyon, EORTC) prokázaly efekt při navýšení lokální dávky záření přímo na lůžko nádoru (boost). Lze jej aplikovat intersticiální BT nebo zevně elektronovým či fotonovým svazkem. Redukuje objem ozářené tkáně, má krátký čas aplikace a v dosahovaném objemu dosahuje vysoké dávky záření.

Samostatná BT (brachytherapy) – APBI (Accelerated Partial ‚Breast Irradiation). Metoda je založena na průkazu, že 60 – 80 % lokálních recidiv je v lůžku nádoru. Ozáření celého prsu po BCS u malých karcinomů prsu s příznivým fenotypem se jeví jako zbytečný overtreatment.

Autoři předkládají vlastní soubor 39 pacientek s dg KP. Indikace k peroperačnímu zavedení technologie pro BT respektovala guidelines NCCN. Šlo o tumory do velikosti 20 mm s příznivým fenotypem, bez postižení spárových lymfatických sektorů či vzdálené diseminace.

Je uveden používaný pracovní postup a podrobná stratifikace uvedeného souboru. Práce hodnotí výsledky léčebné, kosmetické a funkční. Nedílnou součástí je i hodnocení benefitu samotnými pacienty.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013