CHIRURGICKÁ LÉČBA ČASNÝCH STÁDIÍ KARCINOMU PRSU

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Chirurgie a nepokročilý karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Božena Sůvová; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; MUDr. Miloslava Hlaváčková; MUDr. Jan Záhlava

V našem sdělení uvádíme soubor žen, které byly diagnostikovány a léčeny na Chirurgické klinice v Plzni pro časná stádia karcinomu prsu od ledna 2002 do června 2005.
Soubor tvoří 348 žen s prokázaným karcinomem prsu.
U 179 žen jsme diagnostikovali tumor T1 do velikosti 2 cm,u 57 žen byl nádor nepalpovatelný, verifikovaný karcinom a byl menší než 1 cm.
U 104 žen jsme peroperačně vyšetřovali sentinelovou uzlinu.
Ve sdělení uvádíme několik praktických poznámek k postupu chirurgické léčby u těchto časných stádií karcinomu prsu.
Nepalpovatelné léze byly značeny radiodiagnostikem pod USG kontrolou či stereotaxí a do léze byl zaveden značící drátek.
Na odd.nukleární medicíny po aplikaci radiofarmaka byla označena sentinelová uzlina. Za pomoci gamma sondy pak uzlina byla na operačním sále vyhledána a exstirpována.
Miniinvazivní chirurgie prsu vyžaduje velmi kvalitní mezioborovou spolupráci.
Vlastní chirurgický výkon je jednoduchý, ale jeho výsledek musí být nejen onkochirurgicky, ale i kosmeticky dokonalý, aby psychicky ženu nezatížil více, než dobře provedená mastektomie s následnou rekonstrukcí prsu.
Diagnostika a léčba časných stádií karcinomu prsu je výsledkem mammárního screeningu, zavedeného v r. 2002, ale také dlouhodobou dispenzarizací žen ve fungujících mammologických poradnách.
Poslední desetiletí v medicíně představuje rozvoj miniinvazivní chirurgie včetně v onkochirurgické oblasti.Parciální resekce,zahrnující široké excize a vyšetření exstirpované sentinelové uzliny,by měly být standardním výkonem časných stádií karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005