2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty I

13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty II

13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty III

Autoři: V. Vomáčka
Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Genitourinární nádory

13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty IV

13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat I

Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Genitourinární nádory

13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat II

13. onkologicko-urologické sympózium. Postery

9. mammologické sympozium. Epidemiologie, biomedicína

9. mammologické sympozium. Chirurgie a nepokročilý karcinomu prsu

9. mammologické sympozium. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P04
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: P06
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: P09
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: P11
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

9. mammologické sympozium. Včasný záchyt karcinomu prsu