Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 07

Autoři: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011