Chirurgická léčba nádorů ledvin

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 022

Autoři: MUDr. Zdeněk Staněk; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Jan Starczewski; MUDr. Miloš Fiala

ÚVOD:

Cílem práce je prezentace současných chirurgických postupů při léčbě nádorů ledvin, včetně zhodnocení vlastního souboru pacientů.


MATERIÁL, METODIKA:

Základními operacemi pro nádory ledviny jsou radikální nefrektomie (RN) a resekce tumoru ledviny. Speciální problematiku představují operace pro nádorovou invazi do dolní duté žíly. Chirurgické metody se uplatňují také při léčbě lokální recidivy či metastázy karcinomu ledviny.

RN v dnešním pojetí představuje odstranění ledviny s Gerotovou fascií a s včasnou ligaturou renálních cév. Adrenalektomie je prováděna jen u objemných tumorů horního pólu či při suspektním nálezu na CT. Regionální lymfadenektomie je indikována pouze u pacientů s uzlinovým procesem retroperitonea. RN lze provést otevřeně či laparoskopicky. Laparoskopická RN duplikuje onkologické principy otevřené RN. Karcinom specifické přežití je ekvivalentní u obou metod. Laparoskopicka RP je dnes již zavedenou technikou s nižší morbiditou než otevřená RN a je doporučována jako standard pro RN při tumorech s cT1-2. Průběh laparoskopické RN je dokumentován na videu. V práci je hodnocen soubor 144 pacientů, u kterých byla provedena laparoskopická RN na našem pracovišti v době od ledna 2006 do srpna 2008.

Resekce nádoru ledviny (nefron šetřící operace) je obecně doporučována u malých tumorů (<4 cm). Standardně je prováděna otevřená resekce, u které jsou dlouhodobé onkologické výsledky u T1a srovnatelné s RN. Laparoskopická resekce tumoru ledviny je technicky obtížný výkon. Je možnou alternativou otevřené operace v centrech s dostatečnou zkušeností s laparoskopií. Průběh laparoskopické resekce tumoru ledviny je prezentován na videu. V práci jsou zmíněny naše zkušenosti s prvními 19 laparoskopickými resekcemi.


ZÁVĚR:

Chirurgická léčba představuje jedinou kurativní léčbu karcinomu ledviny .V posledních dvou dekádách se do popředí chirurgické léčby dostávají miniinvazivní postupy. Pro radikální nefrektomii je dnes laparoskopie metodou volby pro většinu pacientů. Laparoskopicka resekce tumoru ledviny je technicky náročnější, avšak dle našich zkušeností již standardně proveditelná operace, která je hlavně v začátcích zatížená vyšším rizikem komplikací.

Datum přednesení příspěvku: 11. 10. 2008