Chirurgická léčba neurinom akustiku

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 026

Autoři: As. MUDr. Jaroslav Betka; Plk. prof. MUDr. Eduard Zvěřina (1937-), DrSc.; As.MUDr. Jiří Skřivan, CSc.; As.MUDr. Jan Kluh; As. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005