Chirurgická léčba ovariálního karcinomu - kontroverze

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 11

Autoři: MUDr. Radovan Turyna

Problematiku chirurgie a ovariálního karcinomu můžeme didakticky rozdělit na několik oblasti: rozsah výkonu u časných stadií, stupeň radikality u pokročilého karcinomu, chirurgie borderline tumorů, chirurgie recidiv, laparoskopický staging časného ovariálního karcinomu, paliativní chirurgie a rizika laparoskopického řešení benigních ovariálních tumorů. V současné době je pro léčbu ovariálního karcinomu platný standard, který definuje, mimo jiné, postaveni a vyhodnocení chirurgie.

V našem sdělení se podrobněji zaměrime na úlohu lymfadenektomie. Jsou rozebrány anatomické a klinické studie posledních let, otázky samplingu, systematické lymfadenektomie nebo neprovedeni žádné lymfadenektomie, včetně ukázky vlastního materiálu a metodiky vyhledávání relevantní literatury. Jsme si vědomi, že toto téma bylo již opakovaně probráno na domácích kongresech a symposiíich, ale i přesto si zasluhuje trvalou pozornost. Přednáška je koncipována tak, aby umožnila klinickému onkologovi a chirurgovi lepší vzájemnou komunikaci.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004