CHIRURGICKÁ LÉČBA OVARIÁLNÍHO KARCINOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XXIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXIV/ 261

Autoři: MUDr. Richard Feranec

Karcinom vaječníku představuje pátý nejčastější zhoubný nádor u evropských žen a současně stojí ve statistikách na prvním místě z gynekologických malignit v mortalitě. V ČR dosáhla incidence zhoubných nádorů vaječníku 19,3/100 000 žen v roce 2012. Dlouhodobě neuspokojivé léčebné výsledky souvisí především s pozdním záchytem onemocnění. Téměř 80 % případů je diagnostikováno ve stadiích III a IV. Chirurgická léčba je společně s chemoterapií považována za základní pilíř léčby všech stadií onemocnění. Cílem chirurgického výkonu není pouze optimální cytoredukce, ale i potvrzení diagnózy a chirurgický staging, umožňující přesné zařazení nemoci v TNM systému. V současné době byl opakovaně potvrzen zásadní přínos dosažení nulového rezidua na celkové přežití, a to i za cenu rozšířené radikality a multiviscerálních resekcí. Byl postulován význam primární cytoredukční operace ve srovnání s odloženou cytoredukcí po neadjuvantní chemoterapii. Role systematické aortopelvické lymfadenektomie u pokročilých stadií onemocnění byla rovněž definována. Na základě výsledků klinických studií byla stanovena indikační kritéria pro chirurgickou léčbu rekurencí. Hledá se význam laparoskopického a robotického přistupu v chirurgické léčbě.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016