2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/148
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: I/150
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: I/151
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: I/343
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: I/375
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: I/376
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

II. Organizace a financování zdravotní péče

Číslo abstraktu: II/331
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: II/5
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/121
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: III/122
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: III/123
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: III/127
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: III/129
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: III/336
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

IV. Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi

Číslo abstraktu: IV/152
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: IV/233
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče; Právo ve zdravotnictví

IX. Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba

Číslo abstraktu: IX/264
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: IX/97
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/293
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: V/325
Kategorie: Onkologická diagnostika

VI. Onkochirurgie (obecná)

VII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: VII/48
Kategorie: Radioterapie

VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VIII/2
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VIII/304
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VIII/306
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VIII/329
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VIII/337
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VIII/340
Kategorie: nežádoucí účinky

X. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: X/249
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: X/341
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: X/342
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XI. Integrativní přístupy v onkologii

Číslo abstraktu: XI/82
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XI/83
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XI/84
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XI/85
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XI/86
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XI/87
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XI/88
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XII. Psychosociální péče

Číslo abstraktu: XII/373
Kategorie: Psychoonkologie

XIII. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: XIII/365
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XIV. Hereditární nádorové syndromy

XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/161
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XIX/165
Kategorie: Gastrointestinální nádory; Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XIX/166
Kategorie: Gastrointestinální nádory; Kasuistiky
Číslo abstraktu: XIX/203
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XIX/282
Kategorie: Gastrointestinální nádory; Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: XIX/286
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XIX/320
Kategorie: Gastrointestinální nádory

XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/106
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XV/108
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XV/200
Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XV/202
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XV/307
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XV/51
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XV/52
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XV/55
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/182
Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: XVI/212
Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: XVI/351
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: XVI/355
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: XVI/358
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže; Radioterapie
Číslo abstraktu: XVI/359
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

XVII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: XVII/295
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XVII/296
Kategorie: Gastrointestinální nádory

XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/294
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVIII/93
Kategorie: Kolorektální karcinom

XX. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

XXI. Nádory skeletu a sarkomy

XXII. Nádory hlavy a krku

XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/10
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: XXIII/322
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: XXIII/6
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: XXIII/9
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: XXIII/95
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

XXIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXIV/ 261
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: XXIV/207
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: XXIV/255
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: XXIV/260
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: XXIV/263
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

XXIX. Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)

Číslo abstraktu: XXIX/315
Kategorie: Gastrointestinální nádory

XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/335
Kategorie: Genitourinární nádory

XXVI. Nádory nervového systému

XXVII. Hematoonkologie

XXVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

XXX. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

XXXI. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/131
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: XXXII/198
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: XXXII/199
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie