Chirurgické řešení kolorektálního karcinomu

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 06

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011