CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA PATIENTS WITH V1-69 GENE REARRANGEMENT HAVE AN UNFAVOURABLE CLINICAL OUTCOME

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1281

Autoři: MUDr. Renata Urbanová; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Mgr. Radek Plachý, Ph.D.; RNDr. Zuzana Pikalová; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Lenka Schillerová; RNDr. Martina Divoká; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1281

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010