CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS WITH THROMBOCYTHEMIA: THROMBOSIS ASSOCIATED WITH INHERITED THROMBOPHILIA OR JAK2 V617F GENE MUTATION

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 25. Myeloproliferative disorders - clinical

Číslo abstraktu: 1044

Autoři: MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; Ing. Jana Marková; MUDr. Zuzana Volková; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; MUDr. Peter Salaj

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007