Chyby v diagnostice a léčbě maligních onemocnění – kazuistika

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nádorů

Číslo abstraktu: 071

Autoři: MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Lenka Ostřížková

54 letá léčena na našem pracovišti od r. 2002 - kdy zjištěna patologická uzlina v pravé axile. Provedena extirpace uzliny- dle histopatologického vyšetření-dif. dg. meta maligního melanomu event. málo dif. neuroendokrinního karcinomu
Pacientka. přešetřena bez zjištění prima (MMGr, mammoscint, Uz prsů axil,CT plic, retroperitonea, MP, mozku, gynekol. vyšetření, endokrinologické vyšetření / scintigrafie štítné žlázy, Uz štítné žlázy/).
Diagnóza uzavřena jako meta maligního melanomu (S100 pozit.) primum ignotum – pacientka léčena adjuvantní imunoterapií Intronem (indukce 4 tý 5x10MIU a následně 2 roky 5 MIU 3x týdně – ukončena 5/04)
7/04 v rámci dispenzarizace provedeno RTG plic, kde nález zastínění nad levou bránicí doplněn PET – s nálezem ložiska hypermetabolismu v HZQ pravém prsu - doplněn UZ s core cut biopsie – histologicky medulární ca G3, provedena QE + EA- z definitivní histologie potvrzen medulární karcinomu prsu l.dx. pT1cpN0(0/23)M0 G3 imunohistochemie: estr negat,, progest. negat., c erb negat, PCNA 70%, S100 ojediněle pozit. - doplněno 2 čtení histologií z r 2002 se závěrem, medulárního karcinomu mléčné žlázy .
Pacientka dále léčena chemoterapií (adjuvantě EC 6x) a nyní v průběhu RT terapie.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005