2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Boj proti kouření

Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Bronchogenní karcinom

Autoři: R. Barilla
Číslo abstraktu: 155
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Dětská onkologie

Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 152
Kategorie: Kasuistiky

Hormonálně aktivní nádory

Autoři: V. Zamrazil
Číslo abstraktu: 102
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 108
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nádorů

Karcinom prostaty a penisu

Autoři: E. Danišová
Číslo abstraktu: 134
Kategorie: Genitourinární nádory

Karcinom prsu - pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 141
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Kolorektální karcinom - Pokroky v diagnostice a léčbě

Lymfomy a leukémie

Meze onkochirurgické radikality

Číslo abstraktu: 084
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Nádorová imunologie a imunoterapie

Číslo abstraktu: 187
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 119
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 124
Kategorie: Genitourinární nádory

Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 233
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 237
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 238
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Autoři: I. Víchová
Číslo abstraktu: 239
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Nežádoucí účinky radioterapie

Novinky v protinádorové farmakoterapii

Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 200
Kategorie: Nádory v seniu
Číslo abstraktu: 203
Kategorie: Nádory v seniu
Číslo abstraktu: 208
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 209
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 210
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 211
Kategorie: Nádory v seniu

PACS

Číslo abstraktu: 222
Kategorie: Onkologická informatika
Autoři: V. Kovář
Číslo abstraktu: 223
Kategorie: Onkologická informatika
Číslo abstraktu: 227
Kategorie: Onkologická informatika

Parametrizace dat a onkologická informatika

Pokroky v molekulární biologii nádorů

Číslo abstraktu: 037
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 040
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 044
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 046
Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS
Autoři: B.A. Lang
Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 050
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Pokroky v radioterapii nádorů

Programy organizace onkologické péče

Autoři: Aneta Šteflová
Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Psychologie, komunikace a etika v onkologii

Číslo abstraktu: 212
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 213
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 214
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 215
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 218
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 024
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 027
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Autoři: J. van Dijck
Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Vitamíny a nutraceutika

Číslo abstraktu: 240
Kategorie: Ostatní

Zdravá výživa a životní styl

Autoři: J. Gajdošová
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Ostatní

Zobrazovací diagnostické metody

Autoři: R. Pospíšil
Číslo abstraktu: 219
Kategorie: Onkologická diagnostika