„Cielená liečba – ďaleká budúcnosť alebo realita?“

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 021

Autoři: MUDr. František Cimmermann

Zamyslenie nad tým, ako jednotlivé liečebné modality protinádorovej liečby napĺňajú základnú požiadavku na cielenú liečbu, ktorou je maximálny protinádorový efekt pri relatívnom šetrení zdravých tkanív. Východiská a predpoklady rádioterapie pre napĺňanie kritérií cielenej liečby. Technické možnosti tvarovania/distribúcie dávky. Obmedzenia, problémy a ich riešenia. Výzva k lepšej propagácii pokrokov v radiačnej onkológii v rámci onkologickej pospolitosti, medicíny ale aj laickej verejnosti.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005