CÍLENÁ BIOLOGICKÁ LÉČBA GYNEKOLOGICKÝCH MALIGNIT – SOUČASNÝ STAV

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XXII. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXII/ 34

Autoři: MUDr. Richard Feranec; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Helena Kolářová; MUDr. Monika Náležinská; MUDr. Gabriel Jelenek

Východiska:

 Zavedení cílené biologické léčby v onkologii souvisí s prohloubením znalostí v oblasti buněčné a molekulární biologie. Detailnější poznání procesu kancerogeneze, ozřejmení mechanizmů přenosu signálů a mezibuněčné komunikace na molekulární úrovni vytvořilo platformu pro rozvoj nových, biologických protinádorových léčebných prostředků. Podstatou je snaha o cílený zásah struktur nádorové buňky a inhibici nitrobuněčných signálních drah. V současné době byla účinnost cílené biologické léčby mnoha solidních nádorů potvrzena v klinických studiích III. fáze. Stala se standardní léčbou zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku, ledviny, nemalobuněčných karcinomů plic, hepatocelulárního karcinomu a GIST.

Cíl:

 Cílem sdělení je ucelený přehled o současných praktických možnostech využití cílené biologické léčby u gynekologických zhoubných nádorů.

Závěr:

 V onkologické gynekologii rozšířila cílená léčba spektrum terapeutických možností u pokročilého i relabujícího ovariálnímu karcinomu. Nově se otevírají možnosti využití v léčbě metastatického, perzistujícího a recidivujícího cervikálního karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015