2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/ 390
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: I/ 393
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: I/ 394
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

II. Organizace a financování zdravotní péče

Číslo abstraktu: II/ 152
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/ 148
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: III/ 170
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Kolorektální karcinom

IX. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: IX/ 115
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: IX/ 399
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Postery

Číslo abstraktu: VIII/ 200
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 202
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 203
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: XIII/ 247
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XIV/ 197
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: XVII/ 253
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XVIII/ 258
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XXIII/ 263
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: XXIV/ 339
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS
Číslo abstraktu: XXX/ 226
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: XXX/ 278
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Postery NLZP

Číslo abstraktu: I/ 300
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: IV/ 287
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: IV/ 288
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: IX/ 302
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 291
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 292
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: X/ 301
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: XXI/ 294
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/ 154
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: V/ 331
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: V/ 68
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: V/ 70
Kategorie: Onkologická diagnostika

VI. Radioterapeutické metody

VII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VII/ 132
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VII/ 133
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VII/ 134
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VII/ 188
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VII/ 189
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: VII/ 268
Kategorie: nežádoucí účinky

VIII. Paliativní péče a symptomatická léčba

Číslo abstraktu: VIII/ 396
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 397
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 402
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 404
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 90
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: VIII/ 91
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XI. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

XII. Hereditární nádorové syndromy

Číslo abstraktu: XII/ 372
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: XII/ 374
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: XII/ 375
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: XII/ 376
Kategorie: Onkologická diagnostika

XIII. Nádory prsu

Číslo abstraktu: III/382
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XIII/ 363
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XIII/ 364
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: XIII/ 365
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

XIV. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XIV/ 50
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: XIV/ 75
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

XIX. Sarkomy

XV. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: XV/ 13
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XV/ 15
Kategorie: Gastrointestinální nádory

XVI. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVI/ 123
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVI/ 169
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVI/ 175
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVI/ 176
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVI/ 178
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVI/ 179
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVI/ 180
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: XVI/ 55
Kategorie: Kolorektální karcinom

XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu:  XVII/ 182
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XVII/ 181
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XVII/ 346
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: XVII/ 360
Kategorie: Gastrointestinální nádory

XVIII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: XVIII/ 39
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: XVIII/ 40
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: XVIII/ 41
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: XVIII/ 44
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: XVIII/ 45
Kategorie: Nádory hlavy a krku

XX. Nádory hlavy a krku

XXI. Nádory hrudníku, plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXI/ 28
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: XXI/ 29
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: XXI/ 30
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: XXI/ 31
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

XXII. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXII/ 33
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: XXII/ 37
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: XXII/ 38
Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné gynekologické nádory

XXIII. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXIII/ 111
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: XXIII/ 113
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: XXIII/ 114
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: XXIII/ 82
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: XXIII/ 85
Kategorie: Genitourinární nádory; Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: XXIII/ 86
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: XXIII/ 88
Kategorie: Genitourinární nádory

XXIV. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: XXIV/ 330
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

XXIX. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Číslo abstraktu: XXIX/ 409
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika
Číslo abstraktu: XXIX/ 410
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

XXV. Hematoonkologie

XXVI. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Autoři: Iveta Mikulec
Číslo abstraktu: XXVI/ 341
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

XXVII. Jiné malignity (ostatní, jinde nezařazené malignity)

XXVIII. Varia (ostatní, jinde nezařazené příspěvky)

XXX. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Autoři: Istvan Petak
Číslo abstraktu: XXX/ 155
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: XXX/ 164
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: XXX/ 167
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie