Cirkulující endotelové prekurzory u pacientů léčených alogenní transplantací

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P41/1277

Autoři: Mgr. Linda Kideryová; Mgr. Romana Veselá; MUDr. Markéta Hnátková; Lucie Uchytilová; Hana Rychtermocová; MUDr. Kateřina Benešová, CSc.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008