CLOFARABINE IN THE TREATMENT OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA – SINGLE CENTER EXPERIENCE

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute myeloid leukemia - Clinical 2

Číslo abstraktu: 0612

Autoři: MUDr. Martina Palacková; Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011