Co je to etika, sestřičko?

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1207

Autoři: Mgr. Libuše Kalvodová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008