Co přináší 7. vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP

Číslo abstraktu: 126

Autoři: MUDr. Jiří Novák; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Aktuální vydání TNM klasifikace zhoubných nádorů (TNM-7; 2010) reaguje na nové poznatky ve vztahu k vývoji a prognóze zhoubných nádorových onemocnění. Změny proti předchozímu vydání (TMN-6; 2002) jsou proto poměrně rozsáhlé.
  • TNM klasifikace je nově zavedena u vybraných morfologických typů nádorů (GIST, neuroendokrinní nádory, cholangiokarcinom jater, sarkom dělohy, atd.).
  • Podstatné změny klasifikace se týkají např. nádorů jícnu, žaludku, plic, části gynekologických malignit a prostaty. Vedle rozdělení do stadií jsou nově uvedeny i prognostické skupiny (jícen, prostata).
  • Klasifikace většiny ostatních nádorových lokalizací doznaly změn dílčích.
  • Mezi změnami obecných pravidel klasifikace je jedna zásadní – zrušení kategorie MX a kategorií pM0 a pMX. Tento zásah je značně diskutabilní a nebyl v ČR akceptován.
Český překlad TNM-7 (2011) zahrnuje opravy a změny vydavatele z listopadu 2010, jakož i vlastní korekce několika obsahových diskrepancí anglického originálu. Tiskovou podobu české verze TNM-7 z počátku roku doplní zveřejnění na www stránkách ÚZS ČR ve 2. pololetí 2011.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011