2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Cílená radioterapie a brachyterapie: lékařské a fyzikální aspekty

Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu

Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Kolorektální karcinom

Gastroenterologie – terapeutické výkony

Číslo abstraktu: 065
Kategorie: Gastrointestinální nádory

Gerontoonkologie

Číslo abstraktu: 168
Kategorie: Nádory v seniu
Číslo abstraktu: 169
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 170
Kategorie: Nádory v seniu

Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii

Číslo abstraktu: 131
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 132
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 133
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Hosté BOD 2011 - vyzvané přednášky

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Ostatní

Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Autoři: Igor Puzanov
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika
Číslo abstraktu: 019
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Kontroverzní témata u karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 116
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 119
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 121
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Kvalita a bezpečná péče v onkologii

Číslo abstraktu: 249
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 250
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 251
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 252
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 267
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 270
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 273
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 274
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP

Číslo abstraktu: 125
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 126
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 127
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Novinky v poskytování kvalitní a bezpečné péče

Číslo abstraktu: 254
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 255
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 257
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 258
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 068
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 069
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 070
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 072
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 073
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 096
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 101
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 171
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Autoři: Eva Najvarová
Číslo abstraktu: 173
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 174
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Podpůrná paliativní léčba

Číslo abstraktu: 158
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 159
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 162
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 163
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 164
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 165
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 166
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 147
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: J. Hartinger
Číslo abstraktu: 157
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Postery

Číslo abstraktu: 188p
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 189p
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 190p
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 210p
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 215p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 223p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 228p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 229p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 230p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 243p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 245p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 246p
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 247p
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: 248p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 276p
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 280p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 281p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 282p
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 283p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Eva Vránová
Číslo abstraktu: 284p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 285p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 288p
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 289p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 290p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 291p
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 293p
Kategorie: Radioterapie

Právo a onkologie

Číslo abstraktu: 048
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 050
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Autoři: L. Pudil
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 052
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 053
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Prekancerózy zažívacího traktu

Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 056
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 060
Kategorie: Onkologická diagnostika

Prevence, genetika a diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 259
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 260
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 262
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 263
Kategorie: Onkologická diagnostika

Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Nádory dětského a adolescentního věku
Číslo abstraktu: 039
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 040
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Onkologická diagnostika

Uroonkologie

Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 183
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 186
Kategorie: Kasuistiky