COMBINATION CHEMOTHERAPY IN MDS: A LIMITED IMPACT ON SURVIVAL AS A SINGLE THERAPY, A BENEFICIAL EFFECT ON OUTCOME OF SUBSEQUENT TRANSPLANTATION

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: 17. Myelodysplastic syndromes

Číslo abstraktu: 0965

Autoři: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Antonín Vítek; MUDr. Markéta Marková-Šťastná, CSc.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007