Combination Of Lenalidomide, Dexamethasone and Cyclophosphamide as Treatment For The First Relapse Of Multiple Myeloma: Efficacy, Toxicity and Occurance Of Thyroid Abnormalities

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Poster II

Číslo abstraktu: 3233

Autoři: Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Doc.MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Mgr. Jana Pelcová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2013