COMPARISON OF TWO METHODS OF HEMATOPOIETIC STEM CELL ISOLATION AND EVALUATION OF THE EX VIVO CULTURED AND DIFFERENTIATED CELLS WITH CDNA MICROARRAYS

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 01. Developmental hematopoiesis and stem cells

Číslo abstraktu: 1293

Autoři: prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; MUDr. Viera Hrabčáková (roz. Kohútová); RNDr. Irena Koutná, Ph.D.; Mgr. Petr Krontorád; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007