COMPLETE CYTOGENETIC RESPONSE AFTER 12 MONTHS OF TREATMENT AND WITHIN 1 YEAR OF IMATINIB THERAPY IN PATIENTS WITH LATE CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PH+

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 23. Chronic myeloid leukemia - clinical

Číslo abstraktu: 1494

Autoři: MUDr. Hana Klamová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007