COMPLETE HEMATOLOGIC REMISSION BUT NOT MOLECULAR REMISSION IS ASSOCIATED WITH PROLONGED SURVIVAL IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA BEFORE HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Stem cell transplantation - disease related

Číslo abstraktu: 0726

Autoři: MUDr. František Folber, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Ivo Palásek; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009