COMPLEX CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN BONE MARROW CELLS OF 86 PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS)

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Genomics and proteomics & cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0032

Autoři: Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; RNDr. Libuše Lizcová; Mgr. Silvia Izáková; Mgr. Dagmar Bystřická; RNDr. Iveta Šárová; MUDr. Magda Šišková, CSc.; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; MUDr. Olga Černá; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009