Composition of Cellular Subsets by Flow Cytometry Identifies Differences Between MDS Subtypes and Aplastic Anemia but No Differences Are Identified Between Cases with and without Monosomy 7

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 3802

Autoři: MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; Vendula Pelková (Macečková); MUDr. Michaela Reiterová; MUDr. Martina Suková; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; MUDr. Elena Vodičková; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; MUDr. Renata Formánková; MUDr. Petr Smíšek; prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; MUDr. Jiří Hák; Jabali Yahia

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009