CYCLOOXYGENASE INHIBITION SUPPORTS REGENERATION OF HEMATOPOIESIS SUPPRESSED BY IONIZING RADIATION

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Poster session I: Apoptosis and drug resistance I

Číslo abstraktu: 0055

Autoři: doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.; M. Pospíšilová; Mgr. Lenka Weiterová, Ph.D.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 3. 6. 2005