Cystické nádory ledvin - diferenciální diagnóza, klinický význam a prognóza

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny I.

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Cystické nádory ledvin jsou klinickou kategorií zahrnující především benigní či nízce maligní nádory. Z histologického pohledu však jde o zcela nepříbuzné nádorové jednotky řazené do několika skupin:

Multilokulární cystický renální karcinom-jde o tumor tvořený četnými cystami, sept obsahují světlobuněčné elementy totožné s grade I světlobuněčného renálního karcinomu (SRK). Jde tedy o specifickou variantu SRK. Definice neurčuje, jak velká může být solidní komponenta, aby bylo možné ještě tumor nazývat multilokulární cystický renální karcinom, což je zdrojem možných diskrepancí. O této jednotce je známo, že prakticky nemetastazuje a chová se biologicky velmi příznivě. Vždy je nutné maximálně vyšetřit nádorovou tkáň, jelikož SRK bývá často heterogenní a obsahuje ložiska o různém gradu, která mohou být příčinou pozdějšího agresivního průběhu. Z praktického pohledu je důležité vědět, že pokud máme multicystický nádor, jehož epiteliální složka má charakter SRK grade I, je velmi pravděpodobné, že půjde o nízce maligní nádor. Nádor se vyskytuje jak u žen, tak u mužů.

Cystický nefrom (CN) – jde o benigní nádor tvořený multicystickou masou. Cysty jsou lemovány obvykle oploštělým epitelem. Stroma cyst je hypocelulární, někdy edematózní. Vyskytuje se u žen i mužů, avšak velmi vzácně.

Smíšený epiteliální a stromální tumor ledviny (SESTL) - jde o tumor vyskytující se prakticky exkluzivně u perimenopauzálních žen. Jde o nádor solidní i cystický s diferenciací do mülleriánských struktur. Může tak napodobovat řadu patologických i fyziologických tkání vnitřního ženského genitálu. Převážná většina případů je benigní, popsáno je několik maligních SESTLů.

V současné době se vedou diskuze o tom, zda CN a SESTL jsou dvě různá spektra jedné jednotky či zda jde o dvě samostatné nádorové kategorie. Klíčovou otázkou je, zda CN může obsahovat mülleriánské struktury či nikoliv. Pokud odpovíme ano, jde o jednu lézi; pokud odpovíme ne, jedná se o dvě jednotky.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008