Cytogenetic Aberration Profile of Chronic Myeloid Leukemia and Its Dynamic Changes During Imatinib Therapy

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 631. Chronic Myeloid Leukemia - Biology and Pathophysiology, excluding Therapy: Poster III

Číslo abstraktu: 3755

Autoři: Jelena D. Milosevic (Feenstra), Ph.D.; Ing. Filip Rázga, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Mgr. Tomáš Jurček; Tiina Berg; Ana Puda; Thorsten Klampfl; Ashot Harutyunyan; Bettina Gisslinger; MD Heinz Gisslinger; Ester Orlandi; Paolo Bernasconi; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; RNDr. Martina Divoká; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; Robert Kralovics, PhD

Datum přednesení příspěvku: 12. 12. 2011