Cytogenetické vyšetření u pacientů s B-CLL metodou kultivace buněk se stimulací CpG oligonukleotidy

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P28/1197

Autoři: RNDr. Jiří Sobotka; MUDr. Martin Brejcha; Mgr. Jana Indráková; Mgr. Vladimíra Holubová; Pavla Petrová; Alena Tovaryšová; Mgr. Bronislava Dřevojánková; Mgr. Martina Stoklasová; RNDr. Marcela Kučerová; RNDr. Martin Radina

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008