Cytogenetika a molekulární cytogenetika myelodysplastického syndromu (MDS)

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Zdravotní laboranti (XI. Konference)

Číslo abstraktu: 1200

Autoři: Ivana Prekopová; Jana Hanzlíková; Jitka Kropáčková; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Jana Balcárková, Ph.D.; Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.; Jarmila Indráková; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008