CYTOPENIA PARTICULARLY THROMBOCYTOPENIA AT DIAGNOSIS AS AN IMPORTANT NEGATIVE PROGNOSTIC MARKER FOR PATIENTS WITH ISOLATED 5Q- ABNORMALITY AND NO BLASTS IN BONE MARROW

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1021p

Autoři: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; MUDr. Ivana Hochová; MUDr. Magda Šišková, CSc.; Eva Kadlečková; Eva Polonyová

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008