Další prediktivní faktor v léčbě karcinomu prsu – Amplifikace topoizomerázy II a – naše zkušenosti

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 022p

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Hlavním inhibitorem topoizomerázy II alfa jsou antracykliny, léky první volby v adjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Zvýšená amplifikace tohoto genu bývá detekována většinou souběžně se zvýšenou amplifikací HER 2 (jen asi 1,7–11% pozitivních TOP 2a má negativní expresi HER2), oba jsou lokalizovány na chromozomu 17. Není li TOP 2a zvýšená, odpověď na antracykliny je málo pravděpodobná, zvýšené hodnoty predikují v neoadjuvanci vyšší odpověď.
Pokusili jsme se tyto literární údaje ověřit na našem souboru HER 2 pozitivních (IHC) pacientek, kde jsme zpětně při disseminaci prováděli stanovení HER 2 a TOP II a v referenční laboratoři Olomouc(DAKO fish).
Závěr: Zvýšená amplifikace TOP 2A byla detekována většinou souběžně se zvýšenou amplifikací HER 2, pacientku s pozitivní TOP 2A a negativní expresí HER 2 jsme nezachytili.
Nepodařilo se nám prokázat, že by normální hladina TOP 2A predikovala nižší odpověď na antracykliny, i když na našem malém souboru skutečně zvýšené hodnoty TOP 2A prokázaly v neoadjuvanci vyšší odpověď.
Nejnižší počet odpovědí a nejkratší dobu trvání efektu prokázala skupina s negativitou obou hodnocených parametrů.Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006